Regulamin

 

 • 1. Ogólne
 1. Właścicielem systemu (Platformy b2b) jest: Justyna Zjawińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Santini" Justyna Zjawińska, z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań o numerze NIP: 5821330379
  oraz REGON: 300757490 wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 
  2. Towary dostępne w systemie sprzedaży hurtowej są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • 2. Rejestracja
 1. Internetowy system sprzedaży hurtowej (Platforma Internetowa) dostępny jest wyłącznie dla uwierzytelnionych Kontrahentów zarejestrowanych w naszej bazie danych. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą prosimy o:
  - wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://b2b.santini.com.pl/ w zakładce LOGOWANIE. W takim wypadku bardzo prosimy o szczególnie staranne uzupełnienie pól kontaktowych - adres email oraz telefon. W ciągu 2 dni roboczych skontaktujemy się z Państwem w celu dokończenia procesu rejestracji 
  - LUB skontaktowanie się z handlowcem, który poinformuje o działaniach niezbędnych do uzyskania loginu i hasła. Dane kontaktowe są umieszczone w zakładce KONTAKT.
 2. Po zakończeniu procesu rejestracji Santini wysyła potwierdzenie dostępu do systemu sprzedaży hurtowej na podany
  w trakcie rejestracji adres mailowy. Zmiana danych podanych w procesie rejestracji wymaga każdorazowo kontaktu
  z Opiekunem.
 • 3. Składanie zamówień
 1. System sprzedaży hurtowej przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw niezbędnych do konserwacji, napraw technicznych i modernizacji Platformy b2b.
 2. Do zakupów upoważnione są jedynie zarejestrowane podmioty gospodarcze.
 3. System sprzedaży hurtowej Santini nie obsługuje sprzedaży detalicznej (do osób indywidualnych).
 4. Ceny podane w systemie sprzedaży hurtowej są automatycznie pomniejszone o rabat do wielkości zamówienia, widoczny
  w koszyku przy każdym z zamówionych produktów. Rabaty przyznane Klientowi mogą być jednostronnie zmniejszone przez Santini w wypadku dużych opóźnień w płatnościach (po poinformowaniu Klienta z wyprzedzeniem o planowanym zmniejszeniu rabatu).
 5. Ceny wyrażone są w złotych polskich.
 6. Przygotowując zamówienia na Platformie Internetowej można dokładać kolejne towary do Koszyka. Towary w Koszyku są przechowywane. Zamówienie należy wysłać dopiero po upewnieniu się, że wszystkie towary zostały już dodane do Koszyka. Prosimy o niewysyłanie zamówień każdorazowo po dołożeniu kolejnych partii towarów do Koszyka (tzn. zamówień cząstkowych), gdyż utrudnia to prawidłową realizację zamówienia przez Santini.
 7. W przypadku pytań dotyczących realizacji danego zamówienia należy kontaktować się z Opiekunem Klienta
 8. Realizacja złożonego zamówienia uwarunkowana jest przez minima logistyczne stosowane w firmie Santini. Wielkość minimum logistycznego jest widoczna dla klienta w koszyku. 1. Zamówienia nie przekraczające wartości minimum mogą być zrealizowane z doliczonym kosztem transportu. W takim przypadku wymagany jest kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia indywidualnych warunków realizacji zamówienia. 2. Zamówiony towar wysyłany jest na adres wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia. 3. Dokładamy wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia wysyłanego towaru, prosimy jednak o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera i sporządzanie protokołu uszkodzeń w przypadku zaistnienia jakichkolwiek podstaw do reklamacji. Prosimy również o informację mailową: biuro@santini.com.pl 4. Wysyłki realizujemy korzystając z usług transportowych firm: InPost lub Raben 5. Warunki niniejszego Regulaminu dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski. Realizacja transakcji zagranicznych jest możliwa, jednak wymaga każdorazowych ustaleń indywidualnych. 6. Santini zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Klienta w przypadku nieuregulowania w terminie płatności wynikających z wcześniejszych dostaw.
 • 4. Zwroty i reklamacje.
 1. Reklamacje odnośnie ilości dostarczonych towarów oraz ewentualnych uszkodzeń towarów będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia ich w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania przesyłki. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia ich przed upływem terminu przydatności produktów UWAGA: nie przyjmujemy zwrotów towarów z powodu zakończenia terminu przydatności. c. nie przyjmujemy zwrotów towarów z przeceny
  i wyprzedaży. Informujemy, że w jednej dostawie mogą zdarzyć się te same produkty z różnymi datami przydatności.

 

 • 5 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest firma nazwą „Santini” Justyna Zjawińska z siedzibą w Poznaniu, pod adresem:
  ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu: a. realizacji umowy sprzedaży (przyjęcie zamówienia, realizacja dostawy, rozliczenie zamówienia, pomoc techniczna b2b, obsługa reklamacji i zwrotów, kontakt bezpośredni w sprawie świadczonych usług) na podstawie - RODO art. 6 ust 1 pkt b, b. wypełnienia obowiązków Administratora wobec przepisów prawa (rozliczenie działalności, archiwizacja dokumentów, postępowania sądowe, windykacja) ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora. 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji usług (firmy informatyczne, firmy świadczące usługi w zakresie hostingu, firmy transportowe, systemy bankowe) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez okres: a. dane uzyskane w procesie rejestracji nowego Klienta przetwarzane będą na potrzeby realizacji usług a także po zakończeniu świadczenia usług (likwidacja konta Klienta w systemie sprzedaży) przez okres 5 lat (upływ okresów gwarancji / rękojmi, a także upływ okresów archiwizacyjnych wynikających ze szczególnych przepisów np. przepisy podatkowe obowiązujące Administratora) 5. Klientom przysługuje prawo dostępu
  do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. 6. Klientom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 7. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie przez Klientów danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Kliencie są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy sprzedaży. 9. Podane przez Klientów dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 10. Adres IP czyli numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających platformę b2b są rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego. 11. Pliki cookie są umieszczane przez platformę b2b w urządzeniu Użytkownika podczas każdej wizyty na platformie, pozwala to na zapamiętanie urządzenia Użytkownika oraz służy realizacji kilku celów (indywidualne ustawienia Klienta na Platformie, usprawnianie działania, funkcjonalności oraz wydajności platformy). 12. Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, Użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może także
  w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji platformy b2b. 13. Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
 • 6 Pozostałe
 1. Informacje o produktach zamieszczone w systemie sprzedaży hurtowej Santini (w szczególności ich opisy oraz ceny) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych
  w systemie sprzedaży hurtowej, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uważa się złożenie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na dokumencie sprzedaży. 2. Orientacyjne daty dostępności produktów, których chwilowo nie ma na stanie magazynowym są prezentowane przez Santini na Platformie B2B na podstawie informacji przekazywanych przez naszych Dostawców. Możliwe są przesunięcia orientacyjnych dat dostępności (wynikające np. z opóźnień dostawy do Santini przez naszych Dostawców, firmy spedycyjne lub z innych przyczyn). 3. Login i hasło do Platformy są przeznaczone wyłącznie dla podmiotu gospodarczego, który je otrzymał. Zakazane jest przekazywanie loginu i hasła do Platformy b2b osobom trzecim.
  4. Dokonanie zakupu w naszej Firmie, niezależnie od sposobu w jaki zamówienie zostało złożone, jest równoznaczne
  z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 31 marca 2019.
© SolEx B2B